Gebruiksvoorschriften


OPGELET:

 • Gelieve de waterdichtheid van de aansluiting van de afvoerbuis met de drain te testen alvorens de drain in te bouwen. 
 • Controleer de producten voor plaatsing steeds op schade, beschadigde producten mogen NIET ingebouwd worden.
 • De afvoerbuizen moeten geïnstalleerd worden overeenkomstig met de DIN normen.
 • Vergroot de diameter van de afvoerbuis van .40mm naar 50mm na maximum één meter.                                                    

  Opmerkingen bij de installatie van de I-Drain.
 • Bochten van 90° moeten vermeden worden indien Ø < 63 mm is.
  Bochten van 22,5° en 45° kunnen gebruikt worden wanneer de Ø > 50 mm is. 
 • Bij montage steeds direct afvoeren naar de hoofdleiding (Ø110mm).
 • De afvoerbuis moet een val hebben van min. 1% en max. 2,5%.
 • Gebruik steeds flexibele tegellijm NEN EN 12004C2
 • Indien de warmtebron gebruikt wordt, moet deze op minstens 25 cm afstand van de drain zitten.
 • De drain mag nooit onder de muur geplaatst worden.
 • De waterdichtingsmatten moeten elkaar minstens 6cm overlappen.

  Tegeldikte
 • De minimale tegeldikte voor een ideale inbouw is 8mm. Indien de tegeldikte < 8mm: dan moet de drain van de achterwand geplaatst worden of moet er een grotere afwerkvoeg toegepast worden.

  Na de plaatsing en betegeling
 • Na de plaatsing van de I-Drain kan de garantie voor de I-Drain enkel toegepast worden indien de douchetegels niet zijn uitgebroken.