Montagehandleidingen

Hieronder vindt u de montagehandleidingen terug van:

  • De I-Drain.
  • Het rooster. 
  • I-Buddy.
  • Het stappenplan voor het onderhoud.

 

In de verpakking van het rooster en van de drain zitten standaard een aantal installatie- en onderhoudstools.

=> Installatievideo I-Drain

 

=> Montagehandleidingen I-Drain

 

=> Andere montagehandleidingen

 

=>  Onderhoud I-Drain

 

 

 

   LEES GOED DE TIPS VOOR INSTALLATIE, GEBRUIK EN ONDERHOUD!
       Zie ook de gebruiksvoorschriften!

CONTROLEER

•    Controleer de producten voor plaatsing steeds op schade, beschadigde producten mogen NIET ingebouwd worden. Bij twijfel dient de installateur contact op te nemen.
•    Gelieve de waterdichtheid van de aansluiting van de afvoerbuis met de drain te testen alvorens de specievloeren aan te brengen.


LET OP VOLGENDE:

•    De afvoerbuizen moeten geïnstalleerd worden overeenkomstig met de DIN normen.
•    Vergroot de diameter van de afvoerbuis van 40mm naar 50mm na maximum 50 cm of voor een bocht.             
•    Bochten van 90° moeten zoveel mogelijk vermeden.
•    Bochten van 22,5° en 45° kunnen gebruikt worden wanneer de Ø > 50 mm is.
•    De afvoer steeds direct aansluiten of de standleiding (Ø110mm).
•    De afvoerbuis moet een val hebben van min. 1% en max. 2%.
•    Gebruik steeds flexibele tegellijm NEN EN 12004C2
•    Indien de warmtebron gebruikt wordt, moet deze op minstens 25 cm afstand van de drain zitten.
•    De drain mag nooit onder de muur geplaatst worden.
•    De waterdichtingsdoek dient de voorgemonteerde manchet volledig te overlappen.
•    De minimale wandtegeldikte voor een ideale inbouw is 8mm. Indien de wandtegeldikte < 8mm: dan moet de drain van de achterwand geplaatst worden of moet er een grotere afwerkvoeg toegepast worden.

GEBRUIK VOLGENDE MATERIALEN NIET:

•    Solventen/oplosmiddelen zoals aceton... 
•    Chemische producten zoals ementsluier verwijderaar, ontsopper,...