Waterslotherstel

  • Het gepattenteerde buffersysteem in de I-Drain zorgt voor waterslotherstelling na iedere douchebeurt.
    >   De waterbuffers bevinden zich standaard in de verpakking van het I-Drain rooster (2stuks).

      

  • Zo voorkomt het buffersysteem van I-Drain dat uw sifon leeg komt te staan:

               

 

           

       

Het water wordt tegengehouden door de waterbuffers...

 

 ... en sijpelt langzaam doorheen de waterbuffers, via het kanaaltje terug naar  de drain.

 

Het waterslot is hersteld wanneer het water het vereiste niveau bereikt.   
                                           

 

 

 

 

* De waterbuffers zijn enkel mogelijk bij de roosters Plano Mat, Plano Glanzend en Technic.